Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. aprila 2007 o pogajanjih za sklenitev koncesijske pogodbe za sistem Galileo