Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o rokovaniach o koncesnej zmluve programu Galileo