Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' April 2007 dwar in-negozjati ta' kuntratt ta' konċessjoni Galileo