Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par Galileo koncesijas līguma sarunām