2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl GALILEO koncesijos sutarties