Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на &