Pisemne zapytanie E-0371/09 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. informacji dotyczących wykorzystania funduszy przez miasto Grosseto w ramach programu Uczenie się przez całe życie