Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony w dniu 19 marca 2007 r. przez Héraðsdómur Reykjavíkur w sprawie Jón Gunnar Þorkelsson przeciwko Gildi-lífeyrissjóður (fundusz emerytalny Gildi) (Sprawa E-4/07)