Wspólne sprawozdanie 2008 w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej