Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2013 tal-14 ta' Diċembru 2018 dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilen)biċiklo[2.2.1]ettan-2-on (3-benżiliden ganfra) bħala sustanza ta' tħassib serju ħafna skont l-Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)