Písemný dotaz E-000484/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Radě. Jednotný vnitřní trh, hospodářská soutěž a stabilita měny