Pisemne zapytanie P-6442/08 skierowane przez: Nilsa Lundgrena (IND/DEM) do Rady. wspólnej odpowiedzialności politycznej w odniesieniu do operacji wojskowych UE