Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2120 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1964 în ceea ce privește autorizarea unui preparat de montmorilonit-ilit ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)