Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2120, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2016/1964 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse montmorilloniitti-illiittiä sisältävän valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)