Cauzele conexate C-508/18 și C-82/19 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court, High Court (Irlande) — Irlanda) — Executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia cadru 2002/584/JAI — Articolul 6 alineatul (1) — Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” — Mandat european de arestare emis de parchetul dintr-un stat membru — Statut — Existența unei legături de subordonare față de un organ al puterii executive — Competența de a transmite instrucțiuni individuale a ministrului justiției — Lipsa garanției de independență)