spojeni predmeti C-508/18 i C-82/19 PPU: Presuda Suda (veliko vijeće) od 27. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court, High Court (Irska) — Irska) — Izvršenje europskih uhidbenih naloga izdanih protiv OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Europski uhidbeni nalog — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Članak 6. stavak 1. — Pojam „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” — Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice — Položaj — Postojanje podređenosti u odnosu na tijelo izvršne vlasti — Ovlast ministarstva pravosuđa da izdaje pojedinačne upute — Nepostojanje jamstva neovisnosti)