Písemný dotaz P-007128/11 Lorenzo Fontana (EFD) Komisi. Výsledky činnosti zástupce EU v Barmě