Kirjallinen kysymys E-010125/10 Zigmantas Balčytis (S&D) komissiolle. EU:n varoin rahoitettujen EU:n energiainfrastruktuurihankkeiden hallinnoinnin ja yksityistämisen sääntely