Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/773 (2021. gada 10. maijs), ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK tiek atļauts uz laiku lemt par tāda meža reproduktīvā materiāla līdzvērtīgumu, kurš pieder pie noteiktām kategorijām un ražots noteiktās trešās valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2021)3194)