Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1562 z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących określonych urządzeń radiowych, obejmujących zaawansowane systemy zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku, pierwotne radary nadzorowania, odbiorniki radiofoniczne, urządzenia międzynarodowej telekomunikacji ruchomej i radiowe systemy stacjonarne