Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1562 van de Commissie van 26 oktober 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde radioapparatuur betreffende geavanceerde begeleidings- en controlesystemen voor verplaatsingen over land, primaire zoekradars, radio-ontvangers, internationale mobiele telecommunicatieapparatuur en vaste radiosystemen