Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1562 tas-26 ta’ Ottubru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/167 fir-rigward tal-istandards armonizzati għal ċertu tagħmir tar-radju li jikkonċernaw sistemi avvanzati ta’ gwida u ta’ kontroll tal-moviment fuq is-superfiċje, radars primarji tas-sorveljanza, riċevituri tal-awdjo tax-xandir, tagħmir tat-telekomunikazzjoni mobbli internazzjonali u sistemi tar-radju fissi