Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1562 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se pokročilých naváděcích a řídicích systémů pozemního pohybu, primárních přehledových radarů, rozhlasových přijímačů, mezinárodních mobilních telekomunikačních zařízení a pevných rádiových systémů