Pisemne zapytanie E-8342/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Równe szanse dla producentów środków spożywczych