Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))