Pisemne zapytanie E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Wyrzucanie żywności, data przydatności do spożycia i głód