Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8273 – Standard/Braas Monier) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )