TITJUR Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. przeciwko OHMI-Pelikan (Représentation d'un pélican) Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 17 kwietnia 2008 r. # Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego pelikana - Wcześniejsze graficzne krajowe lub wspólnotowe znaki towarowe Pelikan - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94. # Sprawa T-389/03.