Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 796/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009