Cauza C-8/18: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 16 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB (Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) și articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Libera prestare a serviciilor — Piețele instrumentelor financiare — Persoană fizică care a achiziționat de la o bancă un instrument financiar derivat — Calificarea persoanei fizice menționate în sensul dreptului Uniunii)