asia C-8/18: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 16.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vilniaus apygardos teismas — Liettua) — TE, UD, YB ja ZC v. Luminor Bank AB (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rahoitusvälineiden markkinat — Yksityishenkilö, joka on hankkinut pankilta johdannaisrahoitusvälineen — Kyseisen yksityishenkilön luokittelu unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla)