kohtuasi C-8/18: Kohtu (üheksas koda) 16. mai 2019. aasta määrus (Vilniaus apygardos teismase eelotsusetaotlus — Leedu) — TE, UD, YB ja ZC versus Luminor Bank AB (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 — Teenuste osutamise vabadus — Finantsinstrumentide turud — Füüsiline isik, kes on ostnud pangalt tuletisinstrumendi — Selle füüsilise isiku kvalifitseerimine liidu õiguse tähenduses)