Υπόθεση C-8/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 16ης Μαΐου 2019 [αίτηση του Vilniaus apygardos teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — TE, UD, YB, ZC κατά Luminor Bank AB (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 53, παράγραφος 2, και 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων — Ιδιώτης που αγόρασε από τράπεζα παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο — Χαρακτηρισμός του εν λόγω ιδιώτη κατά το δίκαιο της Ένωσης)