Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 183/05