Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium) Tekst mający znaczenie dla EOG