Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. října 1993. # Staatssecretaris van Financiën proti A. Zinnecker. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hoge Raad - Nizozemsko. # Sociální zabezpečení migrujících pracovníků. # Věc C-121/92. TITJUR Zinnecker