Pisemne zapytanie E-004050/11 Nigel Farage (EFD) do Komisji. Praktyki rachunkowe EBC