/* */

Pisemne zapytanie E-7042/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) do Komisji. Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii