Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/614 2020 m. balandžio 30 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2020/25)