Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25)