Pisemne zapytanie E-2323/09 skierował: Robert Kilroy-Silk (NI) do Komisji. Kontakty z Hezbollahem