Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2183, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ilmoittamista koskevan yhteisen mallin vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8087) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)