Pisemne zapytanie E-1910/07 skierowane przez: Prioinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. drogi z Cork do Kinsale