OPINIA Komisji Budżetowej dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Nadezhda Neynsky