/* */

Rådets forordning (EØF) nr. 3415/90 af 27. november 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af den repræsentative markedspris og tærskelprisen for olivenolie samt de procentdele af forbrugerstøtten, der skal tilbageholdes ifølge artikel 11, stk. 5 og 6, i forordning nr. 136/66/EØF