Pisemne zapytanie E-5020/07 skierowane przez: Daniel Varelę Suanzes-Carpegnę (PPE-DE) do Rady. linii szybkiej kolei z Porto do Vigo