Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 39/2018 z 23. marca 2018, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/56]