Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 39/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/56]