Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 39/2018 van 23 maart 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/56]