2018 m. kovo 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 39/2018, kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2020/56]